Przejdź do treści

Jak wygląda współpraca podczas procesu projektowego?

FEATURE 1
WYWIAD

Żeby poznać potrzeby i oczekiwania inwestora dotyczące projektu przeprowadzam wywiad. Pomaga mi on przygotować indywidualną ofertę.

FEATURE 2
OFERTA

Po wywiadzie przygotowuję ofertę, która jest dopasowana do potrzeb inwestora. Zawierać ona może zakres minimalny lub rozbudowany o dodatkowe projekty.

FEATURE 3
INWENTARYZACJA

W przypadku istniejących budynków pracę zaczynam od inwentaryzacji w zakresie potrzebnym dla danego projektu.

FEATURE 1
KONCEPCJA

W tym miejscu powstaje pierwsza koncepcja, wykonana na podstawie wytycznych inwestora i uwzględniająca aspekty prawne inwestycji. Na niej pracujemy i wprowadzamy do niej poprawki.

FEATURE 2
PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji powstaje projekt budowlany lub techniczny.

FEATURE 3
NADZÓR AUTORSKI

W trakcie budowy wykonuję na życzenie nadzory autorskie dla zaprojektowanych przeze mnie budynków.